KOULUTUS


Filosofian maisteri, Turun yliopisto 1982
Pääaine yleinen historia, sivuaineet Suomen historia, poliittinen historia, yleinen valtio-oppi, yhteiskuntatieteet, kasvatustiede ja tiedotusoppi

TYÖKOKEMUS

Päätoimet:

Viestintäkonsultti ja -kouluttaja, tiedottaja, lääketieteen toimittaja
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen
(Osa-aikainen 1.6.2000 alkaen, päätoiminen 1.3.2006 alkaen)

Viestintäkonsultti
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vuonna 10.1.-31.12.2000 (syksy 2000 osa-aikainen, kevät 2001 Lasaretti-lehden toimitussihteeri)

Tiedotussihteeri ja tiedotuspäällikkö
Turun yliopisto 1988-2001 (vv.1.9.1999-5.1.2001)

Koulutus- ja tiedotussihteeri
Turun yliopistollinen keskussairaala 1985-1988

Opintosihteeri
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vv. 1982-84, 1988-90

Osa-aikaiset työsuhteet:

Tiedottaja (60%), Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO 1.1.2004-28.2.2006

Viestintäkoulutuksen projektipäällikkö (50 %), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (1.6.2000-31.12.2003)

Avustaja Yleisradio Radio Suomi, Terve, täällä Tuisku (syksy 2002)

Avustaja turkulaisissa paikallisradioissa: Radio Auran Aallot ja Radio Sata (1987-1990)

Jäsenyyksiä sekä asiantuntija- ja luottamustehtäviä:

Lääketieteen toimittajien hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2004-2005. Tiedetoimittajien ja Turun talousalueen tiedottajien jäsen.

Lapsen maailman toimitusneuvoston jäsen (1991 - 2005), Sydänliiton viestintätoimikunnan jäsen (2004 -2009). Parkinson-liiton lehden toimitusneuvoston jäsen 2009-2010, Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomien viestintäneuvoston puheenjohtaja (2005 alkaen).

PALKINNOT JA HUOMIONOSOITUKSET

Vuoden Tiedetoimittaja 2010 (4.2.2010)

Suomen Syöpäyhdistyksen pronssinen ansiomitali 2011.

ASIAKKAITA JA REFERENSSEJÄ

Tiedotusasiakkaitani vuodesta 2000 alkaen ovat olleet mm. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/Käypä hoito, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/TYKS, Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto, Voimaa vanhuuteen -ohjelma/Ikäinstituutti, Suomen Neurologinen yhdistys (Neurologipäivien tiedotus 2012 - 2020), Suomen Lastenlääkäriyhdistys ja Pro Medico.

Kouluttajana olen toiminut mm. valtakunnallisilla ja alueellisilla Lääkäripäivillä sekä MediMercin (Turun yliopisto), Psykiatriyhdistyksen, Perinatologiyhdistyksen, Suomen Menopaussitutkimusseuran, Suomen Kardiologisen seuran, Edumarin, alueellisten lääkäriyhdistysten, Ikäinstituutin ja Sairaanhoitajaliiton koulutustilaisuuksissa.