Jutut, artikkelit ja kirja-arviot


Satoja kirjoittamiani juttuja on julkaistu mm. näissä lehdissä

Acatiimi (Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto)
Aesculapius (Orion)
Aikakauskirja Duodecim (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)
Aurora (Turun yliopisto)
AKAVA
Anna
Apropos (Suomen Akatemia)
Asiakkaan OMAT RAHAT (Säästöpankki)
AVH (Aivoliitto)
Dialogi (Stakes)
Diabetes (Diabetesliitto)
Dysfasia (Aivoliitto)

Emigrantti

Erikoislääkäri Esikko (Ensi- ja turvakotien liitto)

ET-lehti (Sanoma)

FOCUS (Syöpäjärjestöt)

Galenos (Orion)

Hengitysviesti (Turun seudun Hengitysyhdistys)

Hoitotiede (Hoitotieteiden tutkimusseura)

Hospitaali (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri)
Hyvä Terveys (Sanoma)

Kaks Plus
Kelan Sanomat
Kodin Kuvalehti (Sanoma)
Korkeakoulutieto (OPM)
Koti ja Energia (Fortumin Energiapalveluiden asiakaslehti)
Kotilääkäri (Otavamedia)
Kristillinen kasvatus
Kätilö-lehti

Laatupala (Stakes)
Lapsen maailma (Lastensuojelun keskusliitto)
Lapsemme (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Lasaretti (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri)
Lastentarha
Leipuri
Lihalehti
LOKI. (Aiemmin Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat (Lounais-Suomen Syöpäyhdistys)
Lukija
Lähellä (Omaishoitajaliitto)


Matkaopas
Mielenterveys (Suomen Mielenterveysseura)
Monitori (Työministeriö)
Moottori


Nivelposti (Turun seudun nivelyhdistys)
Nuorisotyö


OLE-lehti
Oma markka
Opettaja
Orion-yhtymän Uutiset (Orion)


Premissi

Pro Nursing ry

Promo (Terveyden edistämisen keskus)
Pumppu (Turun sydänyhdistys)


Reuma

Sairaala

Sairaanhoitaja

Samposopimus-lehti

Socius (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Sosiaalivakuutus (Kela)

Spektri (Opetushalitus)

Suomen Kunnat

Suomen Lääkärilehti (Lääkäriliitto)
Suomen sairaalahygienialehti
Sydän-lehti (Sydänliitto)
Syöpä - Cancer (Suomen Syöpäyhdistys)


Talentia-lehti (Talentia)
TEHY (Tehy)
Terveydeksi (Apteekkariliitto)
Terveydenhoitaja (Terveydenhoitajaliitto)
Terveys ja talous
Tiedepolitiikka (OPM)
Tiedetoimittaja
Tietopulssi
TIETYKS (TYKS)
Tiimalasi
Tyvi


Universitas

Vanhempien sanomat (Suomen Vanhempainliitto)

Vauva

Virkamieslehti

Wainikainen (Vainikaisen sukuseura)

Yleislääkäri

Ylihoitajalehti

Yliopistotiedot (Turun yliopisto)

Yrittäjäsanomat