HISTORIAT JA HISTORIIKIT


Tuula Vainikainen: Varsinaissuomalaiset sairaanhoitajat: 90 vuotta osaamista, työtä ja välittämistä. Suomen Sairaanhoitajaliiton Varsinais-Suomen Sairaanhoitajat ry 1925-2014. Ilmestyy toukokuussa 2015.

Martti Kormano, Marjatta Kosonen, Tuula Vainikainen: Sädetutkimusyksikkö. Teoksessa Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS, keskussairaalaliiton aika 1958-1990 (toim. Risto Lahesmaa). Hansaprint 1997.

Tarja Suominen & Tuula Vainikainen (toim.): Kymmenen vuotta turkulaista hoitotiedettä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 1996.

Vainikainen, Tuula (toim): 2nd European Conference on Nursing Administration: Hoitotyön ja sen hallinnon monipuolinen kuvastin. PRO NURSING RY:N VUOSIKIRJA. JULKAISUSARJA a:9:1995.

Kormano, Martti -Kosonen, Marjatta -Vainikainen, Tuula : Valoa ja varjoja. Turun Lääninsairaalan -TYKSin röntgenlaitoksen 85-vuotishistoriikki. Gamma 1989.

Vainikainen, Tuula: Ompeluseurasta työmarkkinajärjestöksi sekä paluu ammatillis-aatteellisuuden juurille. Katsaus Sairaanhoitajaliiton 60-vuotiseen paikallistoimintaan Varsinais-Suomessa. -syksy 1985.

Varsinaissuomalaiset sairaanhoitajat. 90 vuotta osaamista, työtä ja välittämistä. Sairaanhoitajaliitto, Varsinais-Suomen Sairaanhoitajat ry 2015.

Vainikainen, Tuula – Vainikainen, Matti: Tietoa, taitoa ja yhdessäoloa. Turun Hammaslääkäriseura – Åbo Tandläkaresällskap 1919-2019.OPPIKIRJAT JA OPPIMATERIAALIT AMMATTILAISILLE

Vainikainen, Tuula (toim): 2nd European Conference on Nursing Administration: Hoitotyön ja sen hallinnon monipuolinen kuvastin. PRO NURSING RY:N VUOSIKIRJA. JULKAISUSARJA a:9:1995.

Tilaa hengittää! Opas hoitoyhteisön omaehtoiseen kehittämiseen. Työryhmä Leena Tamminen-Peter, Leena Helelä, Marjut Joki, Marjukka Laine, Gustav Wickström ja Tuula Vainikainen. Turun aluetyöterveyslaitos 1999. (palkittu vuoden 1999 parhaana terveyskasvatusaineistona).

Vainikainen, Tuula - Paul, Robert: Tiedottaminen ja markkinointi. Teoksessa Kliinisen tutkijan opas, toim. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Reidar Grenman, Markku Haapamäki, Marianne Lenander-Lumikari, Juha Mäkinen, Päivi Rautava, Mika Scheinin ja Tuula Vainikainen. Duodecim 2000.

Tuula Vainikainen, Harri Vertio ja Taina Mäntyranta: Väestön käsitysten ja käyttäytymisen muokkaaminen. Teoksessa Terveyspalveluiden suunnittelu, toim. Taina Mäntyranta, Outi Elonheimo, Jukka Mattila ja Jukka Viitala. Duodecim 2004.

Tuula Vainikainen: Yleislääkäri viestinnän verkostoissa. Teoksessa Yleislääketiede, toim. Esko Kumpusalo, Merja Ahto, Kari Eskola, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Elise Kosunen, Ilkka Kunnamo, Jouni Lohi. Duodecim 2005.

Ulla Järvi - Tuula Vainikainen: Asiantuntijan mukaan. Viestintäopas media-ajan asiantuntijoille. Enostone 2010.

Vainikainen, Tuula: Toimittajan kohtaaminen ja tutkimuksesta kertominen. Teoksessa Tieteen yleistajuistaminen (toimittaneet Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara). Gaudeamus 2013.

Ulla Järvi (toim): Tautinen media. Tuula Vainikaisen ja Ilpo Salosen artikkeli: Asiantuntijuus mediassa – rasvasota! Duodecim 2014.

POTILASOPPAAT JA SUUREN YLEISÖN KIRJAT

Vainikainen, Tuula: Ravitsemustietoa allergiaperheelle. Turun yliopiston ja Tyksin Nami-tutkimusryhmä. Turku 2002.

Artikkelit oppaassa Tarpila, Johanna (toim.): Kevyt pienokainen - tietoa keskosesta vanhemmille. Kevyt ry 2003.

-Keskosen elämä alkaa vuoristoradalla.
-Näillä korteilla on opittu pelaamaan.
-Omahoitaja tukee myös perhettä.

Vainikainen, Tuula: KÄSIKKÄIN - opas psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten omaisille. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry, Turku 2004.

Artikkelit teoksessa Lääketieteessä tapahtuu 2004. Viimeisimmät edistysaskeleet tutkimuksessa ja hoidossa. Valitut Palat 2004.

-Yhteiset riskit esiin valtimotautien taustalta
-Sepelvaltimotaudin siemenet kylvetään jo lapsuudessa.
-Aivo- ja sydänystävällistä ravintoa.
-Kymmenen vuotta Käypä hoito –suositustyötä

Tuula Vainikainen – Ulla Järvi. Nainen keskellä elämää. Otava 2008.

Tuula Vainikainen: Äidit ja aikuiset tyttäret matkalla ymmärrykseen. WSOY 2009.

Vainikainen, Tuula: Nivelkirja. Nivelrikon ehkäisy, tekonivelleikkaus ja kuntoutuminen. WSOY 2010.

Nivelrikko-opas. Tekstit Jari Arokoski ja Tuula Vainikainen. Suomen Nivelyhdistys. 2014.

Tuula Vainikainen – Johanna MuuraIskangas: Tyhjenevä pesä - täysi sydän. Naisena ja äitinä uuden elämän kynnyksellä.WSOY 2011

Tuula Vainikainen: Mieluinen miniä. WSOY 2013.

Tuula Vainikainen – Liisa Välilä – Juha Välilä: Rakastan, rikastan. Polkuja parempiin parisuhteisiin. Kirjapaja 2015.

Eeva Nordman – Tuula Vainikainen: Stadin tytöstä Turun proffaksi. Mediapinta 2015.

Tuula Vainikainen: Kumppanina muistisairaus. Tietoa, tukea ja kokemuksia. Kirjapaja 2016.

Tuula Vainikainen: Miksi aina väsyttää? Irti uupumuksen noidankehästä. Kirjapaja 2017.

Tuula Vainikainen: Nivelet kuntoon. Elämää ennen ja jälkeen tekonivelten. Kirjapaja 2020.

Tuula Vainikainen: Mummukirja. Mistä isoäidit on tehty? Kirjapaja 2021.

Tuula Vainikainen: Matkalla jossain Saksassa. Avain 2021.

Anu Lahtinen – Tuula Vainikainen: Proffapoluilla. Tutkittua ja koettua tiedenaisten elämästä. Avain 2022.